Tag Archives: Urządzenia i instalacje oddymiające

Urządzenia i instalacje oddymiające

W przypadku, kiedy dojdzie do wybuchu pożaru w budynku mieszkalnym, priorytetem staje się wówczas bezpieczna ewakuacja mieszkańców, którą zwykle utrudnia unoszący się dym. W związku z tym bardzo dużą uwagę zwraca się na dobór urządzeń i instalacji, dzięki którym skutecznie uda się odprowadzić dym, dlatego też umieszcza się je w kluczowych punktach obiektów – na

Read More